7 noiembrie 2016

Muncă și angajabilitate

global

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

global

Titlu proiect: Global Talent

Organizația: AIESEC România

Global Talent oferă tinerilor oportunitatea de a căpăta experiență profesională într-un mediu internațional. Proiectul își dorește să le deschidă tinerilor orizonturile și să-i transforme în cetățeni globali, conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor și cu atitudinea necesară pentru a acționa pentru schimbare. Din 2015 au participat în proiect 183 de tineri, care au avut oportunitatea de a avea un impact asupra mediilor de afaceri din țările de pe toate cele 5 continente, dar și un impact asupra formării lor personale și profesionale, prin dezvoltarea a patru abilități de leadership esențiale: orientarea către soluții, conștientizarea de sine, capacitatea de a-i inspira și motiva pe cei din jur și dezvoltarea însușirilor unui cetățean global. Aceștia s-au reîntors în România și contribuie activ la dezvoltarea societății prin aplicarea ideilor inovative în mediile în care își desfășoară activitatea profesională.

centru-de-resurse

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

centru-de-resurse

Titlu proiect: Centrul de resuse pentru tineri în situații de risc

Instituția: DGASPC Bacău

Proiectul și-a propus prin intermediul Centrului de resuse pentru tineri în situații de risc să contribuie la integrarea socială și profesională a tinerilor în situații de risc din 35 de comunități din județul Bacău. Conform studiului sociologic realizat cu acest prilej, s-a dezvoltat un pachet de activități integrate, efective și eficiente, care oferă oportunități egale și condiții adecvate pentru participare activă a acestora la toate aspectele vieții sociale. Beneficiarii au fost 1000 de tineri aflați în situație de risc inclusiv din mediul rural din care 200 de tineri de etnie romă, 350 de părinți/ tutori, 70 profesioniști. Au beneficiat de informare, promovare, participare la ateliere educaționale, cursuri de formare profesională, grupuri de suport și consiliere individuală, șanse mai bune de acces la piața muncii, şi-au dezvoltat deprinderi și abilități de viață independentă necesare depășirii condiției de ”tânăr invizibil”. Proiectul a ajutat grupul țintă să-și crească capacitatea de autodeterminare, să-și optimizeze aptitudinile vocaționale, să contribuie la reinserția socială, iar pe parcurs să conducă la reabilitarea/recuperarea celor implicați în proces. La finalul proiectului funcționează un instrument on-line, platforma web de promovare și înregistrare a tinerilor care va oferi acces acestora la oportunitățile de ocuparea unui loc de muncă. Platforma este ușor accesibilă, oferă angajatorilor informații cu privire la traseul educațional, disponibilitate, abilități și aptitudini individuale ale tânărului, astfel încât demersul de căutare a viitorului angajat să evidențieze coeficientul de compatibilitate între cerințe și aptitudinile și abilitățile tinerilor.

creating

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

creating

Titlu proiect: Creating LEADERS of HOSPITALITY

Organizația: Icep Hotel School

 

Piața turistică hotelieră în România are un curs ascendent și o evoluție continuă, iar serviciile sunt aliniate la standardele internaționale. Din acest motiv cei implicați în industria hotelieră trebuie sa fie mereu actualizați cu noile tendințe, să fie orientați constant către client și să ofere servicii ireproșabile. Personalul trebuie să fie calificat, să anticipeze nevoile oaspeților, să fie mereu la dispoziția acestora și să ofere servicii excelente. Însă una din marile probleme actuale ale industriei hoteliere este lipsa acută a resurselor umane cu competenţe profesionale reale. În urma unui studiu în care s-a observat o lipsă acută de personal calificat si de calitate, ICEP HOTEL SCHOOL s-a gândit să vină în întâmpinarea acestor cerinţe și nevoi de pe piaţă astfel organizând cursuri de pregătire profesionala începând cu cele de calificare și terminând cu cele de formare managerială pentru viitorii sau actualii lucrători din organizaţiile hoteliere. Cursurile noastre au un impact imediat, și și-au atins rezultatele scontate, în urma absolvirii cursurilor de formare profesională Icep Hotel School deține un număr de 400 de absolvenți, iar din rândul acestora 90% dintre cursanții absolvenți au fost angajați în domeniul ospitalier.

Susținerea cursurilor a ajutat la formarea noilor profesioniști, la educarea lor continuă și au însemnat o contribuţie importantă la creșterea calităţii serviciilor.