7 noiembrie 2016

Sport

2

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

2

Titlu proiect: LiceEniada

Organizația: Fundația Noi Orizonturi Lupeni – Clubul IMPACT INFOPET (Colegiul Național de Informatică Carmen Sylva), Petroșani

Clubul a avut mai multe motive pentru care și-a dorit să participe la acest proiect, printre care: dorința de a face activități noi, interesul de a promova importanța sportului în rândul liceenilor, schimbarea percepției despre ,,Școala altfel”, dezvoltarea spiritului de echipă, promovarea voluntariatului și a activităților sociale și dezvoltarea spiritului competitiv, dar și dorința de a strânge cât mai multe fonduri pentru a implementa proiectul.

Prin acest proiect echipa și-a dorit să evite lipsa implicării elevilor și a profesorilor în programul „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun” prin propunerea unui program de activități sportive și culturale, comun tuturor liceelor din Valea Jiului, sub formă de competiții și discuții, dezbateri pe diferite teme de interes pentru tineri.

Printre activitățile proiectului au fost cele care urmăreau stabilirea de parteneri din rândul liceelor din Valea Jiului, atragerea de sponsorizări în sprijinul proiectului și derularea competițiilor sportive planificate. Rezultatele sunt reflectate în cele 8 parteneriate încheiate cu licee din zona și Primăria Petroșani, în sumele obținute din sponsorizări și implicarea unui număr de aproximativ 200 de tineri (participanți si organizatori) în toate activitățile proiectului.

3

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

3

Titlu proiect: YOUNG, FIT, NONFORMAL!

Organizația:  Asociația Culturală pentru Copii și Tineret MILLENIUM ART

YOUNG, FIT, NONFORMAL! Este un proiect de tineret coordonat de Asociația Culturală pentru Copii și Tineret MILLENIUM ART, care are ca scop îmbunătățirea condiției fizice și adoptarea unui stil de viață sănătos în rândul tinerilor, prin utilizarea metodei de educație nonformală Folk-Aerobic, și formarea lucrătorilor de tineret pe noi concepte de fitness.

Proiectul s-a adresat în mod direct celor 5 lucrători de tineret și celor 10 tineri care, prin intermediul activităților pe care le-au desfășurat, au fost inițiați în practicarea diferitelor activități sportive și au fost informați cu privire la importanța alimentației sănătoase, ca factor cheie în combaterea obezității. A fost abordat şi domeniul educației nonformale, explorând metoda Folk-Aerobic, care presupune o activitate de grup, în care participanții dau frâu liber creativității și combină dansul tradițional cu gimnastica aerobică, având ca rezultat un program inedit de mișcare, adresat celorlalți, aplicabil în diferite contexte. De asemenea, au organizat și prezentat comunității din care provin un eveniment public – demonstrație Folk-Aerobic.

1

Notă: În cazul în care acest proiect a adunat peste 1k de like-uri puteți accesa linkul de aici pentru a verifica numărul de like-uri. Numărul se poate vedea la variabila „share_count”.

1

Titlu proiect: Cuza Open – Turneu județean de tenis

Organizația: Colegiul Tehnic Al. I. Cuza, Suceava

Tendinţele sociale actuale și raportarea școlii la valorile socio-culturale naţionale și europene aduc în prim-plan rolul educaţiei prin intermediul școlii în valorificarea potenţialelor individuale ale elevilor din perspectiva educaţiei pentru timp liber și pentru sănătate. Proiectul s-a adresat unui grup ţintă format din elevi ai școlilor din orașul Suceava pentru care proiectul poate contribui la promovarea valorilor educaţiei pentru sănătate, a egalităţii de șanse, precum și la dezvoltarea abilităţilor de comunicare și relaţionare. Semnificativă este, în cazul școlii aplicante, ponderea mare a elevilor care provin dintr-un mediu defavorizat din punct de vedere economic pentru care proiectul poate contribui la o integrare socială mai bună. Nevoile pe care proiectul a încercat să le rezolve se referă la: slaba motivaţie a elevilor pentru activitatea sportivă, reducerea numărului de elevi dezinteresaţi de mișcarea sportivă, existenţa unei metalităţi greșite a elevilor cu privire la propriile posibilităţi de afirmare și dezvoltare, slabă cunoaștere a valorilor la nivelul sportului alb.