Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /home2/galatineretului/public_html/wp-content/plugins/our-team-enhanced/includes/libraries/theme-showcase.php on line 42
”MarFar! Bilet spre independență” | Gala Tineretului din România

”MarFar! Bilet spre independență”

Proiect: ”MarFar! Bilet spre independență”

Aplicant: Fundația FARA- Centrul de tranzit pentru tineri în dificultate

 

Proiectul și-a propus crearea unui cadru accesibil care să asigure atât un fluxul de informații din domenii de interes major (angajare, cetățenie, integrare) cât și un cadru de învățare și dobândire de abilități, într-un context local în care grupul țintă nu este suficient reprezentat și deservit. Grupul țintă a fost format din tineri din Satu Mare, cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, care se confruntă cu vulnerabilități din sfera incluziuni socio-profesionale, proveniți din sistemul de protecție a copilului/și sau din familii vulnerabile. Beneficiarii direcți au fost 17 de tineri din cadrul grupului țintă, cuprinși în programul de tineret – Sprijin pentru Viață Independentă, derulat în localitatea Satu Mare de către Fundația FARA. Pentru ca tinerii să devină cetățeni activi și responsabili ai comunității, aceștia trebuie să fie sprijiniți în procesul de incluziune. Implicarea tinerilor cu oportunități reduse în acest tip de activități are cu siguranță efectul de a reduce diferența de cunoștințe în rândul grupului de tineri vulnerabili față de masa mare a tinerilor. Combinarea metodelor de informare cu metodele activităților practice oferă o variantă optimă pentru ca fiecare tânăr să își găsească modalitatea cea mai potrivită de a-și îmbogăți cunoștintele, de a-și dezvolta noi abilități și de a-și face auzită vocea (verbal, în scris, plastic-prin fotografie, implicare în crearea design-ului și agendei de lucru, asumarea de roluri: ex. managementul timpului, urmărire agendă etc). Reziliența tinerilor crește odată cu identificarea de resurse personale de adaptare la contexte diverse (ateliere de lucru, activități de informare, activități practice, intrarea în contact cu mediu nou, persoane noi).

 


Această intrare a fost publicată în . Pune legătura în semnele de carte.