26 septembrie 2017

Regulament 2017

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

BACĂU 2017

 

REGULAMENT

 

 

Introducere

 

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a patra ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Gala Tineretului din România este organizată de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și va avea loc în data de 11 noiembrie 2017, la Teatrul Bacovia din Bacău.

Gala din acest an are în centru conceptul: Mai aproape de TINERI!

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

 

Calendar de desfășurare

 • 26 septembrie – 23 octombrie 2017: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 20 – 31 octombrie 2017: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 1 noiembrie 2017: anunțarea finaliștilor (aceștia vor trimite un video de prezentare al proiectului, de maximum 1 minut, pentru a fi proiectat în timpul galei, în cazul în care este premiat);
 • 11 noiembrie 2017, ora 18.00: Gala Tineretului din România, la Bacău – premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate.

Candidaturile depuse după data de 23 octombrie 2017 nu vor intra în competiție.

 

Specificăm faptul că toți finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data de 11 noiembrie 2017. MTS asigură tuturor finaliștilor costurile legate de cazare, masă și transport.

 

 

 

Secțiunile pentru care se acordă premii în anul 2017:

 • Antreprenoriat

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat.

 • Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale.

 • Incluziune socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

 • Internațional

Această secțiune vizează proiectele în care sunt implicați parteneri internaționali, implementate de organizația candidată din România, care s-au desfășurat fie pe teritoriul României, fie în țările partenere în proiect.

 • Învățare nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

 • Muncă și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă, în care și-au dezvoltat competențe necesare angajării, proiecte care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare pentru tineri.

 • Participarea tinerilor în comunitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor.

 • Sănătate

Această secțiune vizează proiectele de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli.

 • Sport

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

 

 • Voluntariat

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt voluntari în proiecte de interes pentru domeniul tineretului și/sau alte domenii de voluntariat care dezvoltă tinerii.

Condiții de participare

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa [email protected], încadrându-se în termenul limită de 23 octombrie 2017, ora 23.59, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere va fi completat la ro/înscriere;
 2. b) 5 fotografii din proiect (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Criterii de eligibilitate

În cadrul celei de a patra ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor înscrise în competiție. Astfel, se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Sediul candidatului trebuie să fie în România.
 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 2016-2017.
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.
 • Proiectul depus trebuie să fie finalizat în momentul începerii jurizării ( 23 octombrie 2017).

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

În plus, în perioada 1-8 noiembrie 2017, pe site-ul galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.