24 septembrie 2019

Regulament DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei – 2019

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

Iași, 2019

REGULAMENT

DJST, DSTMB, CCS, CCSS Tei

 

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a șasea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 26 octombrie 2019, la Iași.

Gala din acest an are în centru conceptul: Visăm și creăm împreună!

La eveniment se pot înscrie Direcțiile Județene pentru Sport și Tineret, Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Casele de Cultură ale Studenților, Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei care au derulat proiecte cu impact pentru tineri/ studenți.

Calendar de desfășurare

  • 24 septembrie – 10 octombrie 2019:depunerea aplicațiilor pentru concurs;
  • 11 – 17 octombrie 2019:jurizarea aplicațiilor depuse;
  • 21 octombrie 2019 – publicarea finaliștilor pe site-ul www.galatineretului.ro;
  • 26 octombrie 2019, ora 18.30: Gala Tineretului din România, Iași – premierea câștigătorilor.

Candidaturile depuse după data de 10 octombrie 2019, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Specificăm faptul că reprezentanți ai Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret, Direcției pentru Sport și Tineret a Municipiului București, Caselor de Cultură ale Studenților și Complexului Cultural Sportiv Studențesc Tei vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data de 26 octombrie 2019 de la Iași. MTS asigură costurile legate de cazare și masă, DJST/DSTMB/ CCS/CCSS Tei vor suporta cheltuielile de transport.

Condiții de participare

Pentru înscrierea în concurs, DJST/ DSTMB/ CCS/ CCSS Tei trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa [email protected], încadrându-se în termenul limită de 10 octombrie 2019, ora 23.59, după cum urmează:

a) formularul de înscriere adresat DJST/DSTM/CCS/CCSS Tei va fi completat pe site-ul www.galatineretului.ro/inscriere;

b) maximum 4 fotografii din cadrul proiectului de tineret/studențesc (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în prezentul Regulament.

Criterii de eligibilitate

● Candidatul trebuie să fie DJST/ DSTMB/ CCS/ CCSS Tei, care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.

● Proiectul de tineret/ studențesc propus spre jurizare trebuie să fie implementat/ desfășurat în perioada 01 octombrie 2018 – 08 octombrie 2019.

Proiectul de tineret/ studențesc propus spre jurizare trebuie să fie proiect propriu/ propriu în parteneriat al aplicantului.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

● Nevoia căreia răspunde proiectul de tineret/ studențesc nominalizat.

● Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.

● Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.

● Schimbările generate de proiect (rezultate și impact).

● Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.

● Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de trei membri ai juriului.

Premiile acordate la secțiunea DJST/DSTMB/CCS/CCSS Tei vor fi alocate din bugetul aferent anului 2020, astfel:

  1. Centre de tineret, din bugetul Programului de centre de tineret

Locul I = 20.000 lei; Locul II = 10.000 lei, Locul III = 5.000 lei

  • Direcția Județeană pentru Sport și Tineret/ Direcția pentru Sport și Tineret a Municipiului

București din bugetul Programului de susținere a activității de tineret

Locul I = 30.000 lei; Locul II = 20.000 lei, Locul III = 10.000 lei

  • Casa de Cultură a Studenților din bugetul Programului pentru dezvoltarea și diversificarea

ofertei de servicii și programe pentru tineri, în special studenți

Locul I = 30.000 lei; Locul II = 20.000 lei, Locul III = 10.000 lei

 

DESCARCA REGULAMENT IN FORMAT PDF