Warning: define(): Argument #3 ($case_insensitive) is ignored since declaration of case-insensitive constants is no longer supported in /home2/galatineretului/public_html/wp-content/plugins/our-team-enhanced/includes/libraries/theme-showcase.php on line 42
Regulament ONG, institutii, etc – 2019 | Gala Tineretului din România
25 septembrie 2019

Regulament ONG, institutii, etc – 2019

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

IAȘI, 2019

REGULAMENT

ONG, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au desfășurat proiecte cu impact pentru tineri cu excepția DJST/DSTMB/ CCS/CCSS Tei

 

 

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a șasea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 26 octombrie 2019, la Casa de Cultură a Studenților din Iași.

Gala din acest an are în centru conceptul: Visăm și creăm împreună!

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

 

Calendar de desfășurare

 • 24 septembrie – 10 octombrie 2019: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 11 – 17 octombrie 2019: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 21 octombrie 2019 – publicarea finaliștilor pe site-ul galatineretului.ro;
 • 21 – 23 octombrie 2019 – vot de popularitate
 • 26 octombrie 2019, ora 18.30: Gala Tineretului din România, Iași – premierea

câștigătorilor pe categoriile anunțate.

Candidaturile depuse după data de 10 octombrie 2019, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data 26 octombrie 2019, de la Iași. MTS asigură finaliștilor (pentru maximum 2 persoane/ organizație, grup informal, instituție) costurile legate de cazare, masă și transport.

Secțiunile în cadrul cărora vor fi premiate proiectele și inițiativele de tineret în anul 2019[1]:

 • Antreprenoriat, muncă și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat, proiectele în care învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă și proiectele care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare.

 • Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale.

 • Implicare civică, voluntariat, mediu

Această secțiune vizează:

– proiecte în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor;

– proiecte în care tinerii sunt implicați în activități de voluntariat;

– proiecte care promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu etc.

 • Incluziune socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

 • Învățare nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

 • Sănătate

Această secțiune vizează proiectele de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli.

 • Sport

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

 

Condiții de participare

Pentru înscrierea proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa galatineretului@mts.ro, încadrându-se în termenul limită de 10 octombrie 2019, ora 23.59, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere va fi completat pe site-ul galatineretului.ro/inscriere;
 2. b) 4 fotografii din cadrul proiectului (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

Criterii de eligibilitate

 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Sediul candidatului trebuie să fie în România.
 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 01 octombrie 2018 – 08 octombrie 2019, cu mențiunea ca la data depunerii cadidaturii, acesta să fie finalizat.
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultate și impact).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de trei membri ai juriului.

În perioada 21 – 23 octombrie 2019, pe site-ul galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.

Proiectele câștigătoare vor fi premiate astfel:

Locul I   – laptop

Locul II – videoproiector

Locul III – aparat foto

Cel mai tânăr ONG – tabletă

Premiu de popularitate – Memorie externă

[1] Descrierile secțiunilor sunt pur orientative, nu se dorește a fi limitative.