Gala Tineretului din România

REGULAMENT

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de-a treia ediție a evenimentului Gala Tineretului din România denumită în primele ediții Gala Națională a Societăţii Civile Tinere din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Gala Tineretului din România este organizată de Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) și va avea loc în data de 13 noiembrie 2016 la Opera Națională Română din Timișoara. La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

 • 29 septembrie - 27 octombrie 2016 (termen prelungit de la 23 octombrie): depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 24 octombrie - 7 noiembrie 2016: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 9-10 noiembrie: anunțarea finaliștilor (aceștia vor trimite un video de prezentare al proiectului de maxim 1 minut petnru a fi proiectat în timpul galei, în cazul în care proiectul este premiat);
 • 13 noiembrie, ora 18:00 Gala Tineretului din România la Timișoara – premierea câștigătorilor pe categoriile anunțate.

Candidaturile depuse după data de 27 octombrie 2016 nu vor intra în competiţie.

Specificăm faptul că toți finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data de 13 noiembrie 2016. MTS asigură tuturor finaliștilor costurile legate de masă, cazare și transport.

Secțiunile pentru care se acordă premii în anul 2016[1]:

 • Învățare nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

 • Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale.

 • Sănătate

Această secțiune vizează proiectele de campanii de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependețe, de acțiuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli.

 • Sport

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari, etc.

 • Participarea tinerilor în comunitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații nonguvernamentale pe teme de interes pentru tineret și/sau dezvoltarea comunității sau proiecte de promvoare și/sau de implicare civică a tinerilor.

 • Voluntariat

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt voluntari în proiecte de interes pentru domeniul tineretului și/sau alte domenii de voluntariat care dezvoltă tinerii.

 • Antreprenoriat

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antrepenoriat.

 • Muncă și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă, în care și-au dezvoltat competențe necesare angajării, proiecte care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare pentru tineri.

 • Internațional

Această secțiune vizează proiectele în care sunt implicați parteneri internaționali, implementate de organizația candidată din România, care s-au desfășurat fie pe teritoriul României, fie în țările partenere în proiect.

 • Includere socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

 

Condiții de participare:

Pentru înscrierea activităților, programelor și proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa [email protected] încadrându-se în termenul limită de 23 octombrie 2016 ora 23:59 după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere va fi completat la galatineretului.ro/inscriere
 2. b) 5 fotografii din proiect (+opțional: linkuri către materiale audio și video).

Pentru prezentarea proiectului în cadrul Galei, finaliștii vor fi invitați ca în perioada 7-12 noiembrie să pregătească și să trimită organizatorilor un material video cu durata de cel mult 1 minut la adresa [email protected]

 

Criterii de eligibilitate:

În cadrul celei de-a treia ediții, juriul va acorda punctaj doar proiectelor înscrise în competiție. Astfel se vor acorda premii separate pentru fiecare domeniu.

 1. Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 2. Sediul candidatului trebuie să fie în România.
 3. Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada 2015-2016.
 4. Proiectul depus trebuie să fie proiect propriu al candidatului.
 5. Proiectul depus trebuie să fie finalizat în momentul începerii jurizării (23 octombrie 2016).

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maxim două secțiuni.

Juriul

Formularele de candidatură vor fi analizate și punctate de către un juriu specializat, în funcție de criterile de jurizare prezentate în regulamentul de față.

Juriul va fi format din reprezentanți cu expertiză în domeniul tineretului din partea unor autorități, instituții și structuri ale societății civile.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare, se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele
 • Schimbările generate de proiect (rezultatele și impactul)
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elementele de învățare pentru tineri
 • Elementele de noutatate și inovare

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de cel puțin doi membri ai juriului.

În plus, în perioada 7-12 noiembrie pe site-ul www.galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.

[1] Descrierile secțiunilor sunt pur orientative, nu se doresc a fi limitative