6 octombrie 2021

REGULAMENT ONG, instituții publice, etc – 2021

GALA TINERETULUI DIN ROMÂNIA

CONSTANȚA, 2021

REGULAMENT

ONG, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au desfășurat proiecte cu impact pentru tineri cu excepția DJST/DSTMB/ CCS/CCSS Tei

 

Introducere

Prezentul Regulament stabilește detaliile participării la cea de a șaptea ediție a evenimentului Gala Tineretului din România, precum și condițiile și criteriile de eligibilitate pentru înscrierea candidaturilor la categoriile din cadrul galei de premiere a activității de tineret.

Inițiată și organizată de Ministerul Tineretului și Sportului, Gala Tineretului din România va avea loc în data de 20 noiembrie 2021, la Constanța.

Gala din acest an are în centru conceptul: ”Mai puternici împreună!”

La eveniment se pot înscrie organizații neguvernamentale, instituții publice, grupuri informale, companii sau orice alte structuri care au derulat proiecte cu impact pentru tineri.

Calendar de desfășurare

 • 07 octombrie – 01 noiembrie 2021: depunerea aplicațiilor pentru concurs;
 • 04 -10 noiembrie 2021: jurizarea aplicațiilor depuse;
 • 12 noiembrie 2021 – publicarea finaliștilor pe site-ul galatineretului.ro/ www.mts.ro / facebook.com/galatineret;
 • 20 noiembrie 2021, ora 18.30: Gala Tineretului din România – premierea câștigătorilor.

Candidaturile depuse după data de 01 noiembrie 2021, ora 23.59 nu vor intra în competiție.

Finaliștii vor fi invitați să ia parte la evenimentul din data 20 noiembrie 2021, de la Constanța. MTS asigură finaliștilor (pentru maximum 2 persoane/ organizație, grup informal, instituție) costurile legate de cazare, masă și transport.

Secțiunile în cadrul cărora vor fi premiate în anul 2021[1] proiectele și inițiativele de tineret

 • Antreprenoriat, muncă și angajabilitate

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață și/sau pun în practică elemente de antreprenoriat, proiectele în care învață elemente despre accesarea pieței forței de muncă și proiectele care au oferit soluții strategice sau concrete de angajare.

 • Cultură

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii organizează și/sau sunt beneficiari în activități culturale și interculturale.

 • Implicare civică, voluntariat, mediu

Această secțiune vizează:

– proiecte în care tinerii sunt implicați în procese de participare publică, creează și/sau iau parte la procese de consultare cu instituții și organizații neguvernamentale, pe teme de interes pentru tineret și/sau de implicare civică a tinerilor;

– proiecte în care tinerii sunt implicați în activități de voluntariat;

– proiecte care promovează educația ecologică, protejarea mediului înconjurător, formarea unei atitudini responsabile faţă de mediu etc.

 • Incluziune socială

Această secțiune vizează proiectele care implică tinerii provenind din grupuri defavorizate, proiecte care susțin și dezvoltă incluziunea tuturor tinerilor în societate, pornind de la nevoile reale ale grupului implicat în proiect.

 • Învățare nonformală

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii învață în afara cadrului formal și/sau pun în practică metode de învățare în context nonformal.

 • Sănătate

Această secțiune vizează proiectele de promovare a unui stil de viață sănătos, de prevenire a unor boli sau dependențe, de acțiuni concrete de ajutor/ ameliorare pentru persoanele care suferă de diferite boli, serviciile de consiliere pentru tinerii afectați psiho-emoțional în urmă măsurilor impuse de prevenirea răspândirii și contaminării SARS-COV-2.

 • Sport

Această secțiune vizează proiectele în care tinerii sunt implicați direct în activități sportive, în promovarea sportului pentru toți, în evenimente sportive în calitate de voluntari etc.

Condiții de participare

Pentru înscrierea proiectelor adresate tinerilor, candidații trebuie să completeze formularul online și să trimită fotografii la adresa [email protected], încadrându-se în termenul limită de 01 noiembrie 2021, ora 23.59, după cum urmează:

 1. a) formularul de înscriere va fi completat pe site-ul galatineretului.ro/înscriere;
 2. b) 4 fotografii din cadrul proiectului (opțional, link-uri către materiale audio și video).

Formularele de candidatură vor fi evaluate de către un juriu specializat, pe baza criteriilor de jurizare prevăzute în Regulamentul Galei Tineretului.

 

Criterii de eligibilitate

 • Candidatul trebuie să fie o organizație neguvernamentală, instituție publică, grup informal, companie sau orice altă structură care a desfășurat proiecte cu impact pentru tineri.
 • Sediul candidatului trebuie să fie în România.
 • Proiectul propus spre jurizare trebuie să fie implementat în perioada octombrie 2019 – octombrie 2021, cu mențiunea ca la data depunerii cadidaturii, acesta să fie finalizat.
 • Proiectul depus trebuie să fie un proiect propriu al candidatului.

Un proiect poate fi premiat doar la o singură secțiune, dar poate candida la maximum două secțiuni.

Criterii de jurizare

În cadrul procesului de jurizare se va ține cont de următoarele criterii:

 • Nevoia căreia răspunde proiectul nominalizat.
 • Obiectivele și relevanța acestora în raport cu nevoia și secțiunea aleasă.
 • Relevanța activităților și metodelor în raport cu obiectivele.
 • Schimbările generate de proiect (rezultate și impact).
 • Implicarea tinerilor în cadrul proiectului nominalizat și elemente de învățare pentru tineri.
 • Elemente de noutate și inovare.

Premiile vor fi acordate pe baza criteriilor de jurizare expuse mai sus. Fiecare candidatură va fi punctată de membrii juriului.

În perioada 12 – 15 noiembrie 2021, pe site-ul galatineretului.ro se va putea vota online proiectul favorit, iar proiectul cu cele mai multe voturi va primi premiul de popularitate.

Proiectele câștigătoare vor fi premiate astfel:

Locul I   – laptop

Locul II – imprimantă portabilă

Locul III – tabletă

Premii speciale (cel mai tânăr ONG, premiu de popularitate) – Memorie externă SSD

[1] Descrierile secțiunilor sunt pur orientative, nu se dorește a fi limitative.